top of page

GALERIA DE LABORS
Clients que han realitzats labors en patrons dissenyats per Gràfics Xavier Baró.
Tots els clients que volguin , poden enviar-nos una foto de la labor que han realitzat en els nostres dissenys, la foto de la labor a poder ser ja enmarcada. Un cop rebuda l´imatge i comprobada , l´asignarem un Nº de 2 xifres, i entraran en el sorteig bimestral, entrará en vigor a pàrtir 
del moment en que és plublica en el transcurs del 2023 ( 6 sorteigos total, cada any) i participarán en sorteig en concordancia amb la lotería Nacional en les 2 ultimes xifres del primer premi. Si el gràfic ha sigut adquirit per un comerc, i és el comerc que facilita la participació, a les hores es doble participació, o sigui que,  també participará en el sorteig, amb un  servei gratuït de conversió de gràfic, i a méspot continuar participant amb altres labors i clients.


Si surt agraciat,la persona que ha realitzat el brodat,  podrá triar un patró , qualsevol del nostre cataleg i una conversió de foto a gràfic, totalment gratuït, un cop agraciat deixará de participar.

  • Primer sorteig 25/02/2023 - Nº premiat  64634

  • Segon sorteig 29/04/2023 - Nº premiat  76591

  • Tercer sorteig 24/06/2023 - Nº premiat  72792

  • Cuart sorteig 26/08/2023 - Nº premiat   34750

  • Cinque sorteig 28/10/2023 - Nº premiat   93148

  • Sisé sorteig 22/12/2023 - Nº premiat 88008

PREMIAT

bottom of page