top of page
Aquesta enquesta només està disponible en multilingüe de 3 idiomes: 
Català / ESPANYOL / Anglès
Participar en qüestionari /cuestionario Participate in questionnaire
¿Com t´agraden més els grafics / Como te gustan más los gráficos / How do you like patterns more?
¿ T'agraden els motius de patrons que hi ha al web / Te gustan los motivos de patrones que hay en la web / Do you like the pattern motifs on the web?
¿Quins motius t'agraden més en gràfics punt de creu /Qué motivos te gustan más en graficos p. de cruz/ What motifs do you like more in cross-stitch graphics?
T'agrada aquest web / Te gusta esta web/ Do you like this website?
Valora aquesta web per disseny i navegabilitat. Valoreu 1 = gens - 5 = moltíssim / Puntua esta web por diseño y navegabilidad. Valore 1 = nada - 5= muchisimo / Rate this website for design and navigability. Rate 1 = nothing - 5 = very much

Gràcies !, ens ajudes a poder millorar

¡Gracias!, nos ayudas a poder mejorar

Thank you !, you help us to improve

bottom of page