top of page

El nou Reglament General de Proteccio de Dades (RGPD),tu decideixes si al contactar en nosaltres i facilita les dades personals, ( ens  ha d´indicar expresament contestan "SI"), per poder magatzemar la teva informació i poder contactar amb tu.

  • Gráfics Xavier Baró tindra les teves dades enmagatzemades per posibles contactes en referencia a la  solicitud de servei.

  • Sota cap concepte les teves dades serán facilitades a cap altre empresa aliena a Xavier Baró.

  • Les teves dades serán esborrades de nostre base despres de cinc anys sense contacte.

  • Tú tens deret a modificar i/o donar de baixa les teves dades personals, de nostre base de dades, en quansevol moment, solicitant per correo electronic  a dadespersonals@xavierbaro.com .

bottom of page