top of page

Que es GXB - CSEI? , es un sistema de: Gráfics Xavier Baró - Cross Stitch Easy Interpretation ( Punt de creu de facil interpretació).

Consisteix en fer el disseny que se desenvolupa en el departament de Grafics Xavier Baró, una interpretació gráfica  fácil, utilizant métodes visuals de facil comprensió, com per exemple:

  • Fulles numerades i amb um petit recuadre de la seva col-locacio dins del mapa.

  • Marca en lineas blaves la gráfica cada 10 cuadrets.

  • Marca en lineas vermellas el centre de la labor.

  • Utlitzar simbols mes foscos ó més clars, depenen de la intensitat  del color.

Aquest sistema es un protocol que fem servir en tots els nostres treballs, anomenat:

Tecnologia GXB-CSEI

bottom of page